Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu

Biuletyn Informacji Publicznej

  Komendant Powiatowy Policji w Wieluniu

insp. Grzegorz Libura

 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu

kom. Robert Baryła

 

 Sekretariat:

tel: (43) 843 72 12

fax (43) 843 72 08

e-mail: komendant@wielun.ld.policja.gov.pl

do góry