Dostęp do informacji publicznej - Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

 

Informacja publiczna niepublikowana na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112.1198) – art. 10 pkt 1. 

 

Osoby, które chcą uzyskać informację z zakresu działania KPP w Wieluniu, proszone 
są o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej:

 

Wypełniony wniosek należy przesłać:

na adres poczty elektronicznej: komendant@wielun.ld.policja.gov.pl

lub listownie na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu

ul. Warszawska 22a

98-300 Wieluń

Pliki do pobrania

>
do góry