Majątek - Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości w dyspozycji Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu:

L.p. Adres nieruchomości Tytuł prawny Powierzchnia gruntu (m2) Powierzchnia budynków (m2)
1.

ul. Warszawska 22a

Wieluń

Trwały zarząd - Akt notarialny Rep. A nr 973/1993 z dnia 08.07.1993 r., Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Wieluniu sygn. G.7224/1-45/94 z dnia 06.10.1994 r., Akt notarialny Rep. A nr 3157/1994 z dnia 16.12.1994 r., Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Wieluniu sygn. G.7224-4/96

z dnia 06.05.1996 r.

6.024

2.994,68

2. Biała Druga 4 Trwały zarząd - Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Wieluniu sygn. G.7224-31/95-97 z dnia 08.05.1997 r. 1.400 386,67
3.

ul. Wieluńska 19

Osjaków

Trwały zarząd - Akt notarialny Rep. A nr 2350/1998 z dnia 20.07.1998 r. 2.434 330,18

 

do góry