Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej

Zgodnie ze wskazaną ustawą Komendant Powiatowy Policji w Wieluniu może określić warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej.

WARUNKI PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ UDOSTĘPNIONEJ PRZEZ KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W WIELUNIU

 1) zobowiązuje się do poinformowania o źródle pozyskania danych w postaci dopisku o treści: „Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu”,

 2) zobowiązuje się do wskazania daty pozyskania danej informacji,

 3) zobowiązuje się do wskazania daty wytworzenia przez Komendę Powiatową Policji w Wieluniu danej informacji, o ile została ona określona,

 4) zobowiązuje się, przy przetwarzaniu uzyskanej informacji, do zachowania jej pierwotnie pozyskanej od Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu formy, w celu ewentualnego dalszego udostępniania innym użytkownikom,

 5) zobowiązuje się do informowania przez wnioskodawcę o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,

 Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem informacji publicznej do ponownego wykorzystania na innych warunkach niż wskazane wyżej bądź z ich pominięciem wówczas należy złożyć stosowny wniosek.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W WIELUNIU ZA PRZEKAZYWANE INFORMACJE

             Ponowne wykorzystanie wszelkich informacji publicznych następuje na własną odpowiedzialność wnioskodawcy. Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną szkodę wynikającą z ponownego wykorzystania informacji publicznej przez wnioskodawcę lub innych użytkowników. Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu zastrzega, że niektóre z ponownie wykorzystywanych informacji publicznych przetworzonych przez osoby trzecie mogą być nieaktualne lub zawierać błędy.

Metryczka

Data publikacji : 17.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Grela
do góry