Ponowne wykorzystanie informacji publicznej - Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

                                                                                                             informacje ogólne
 

W dniu 16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352).

Ustawa określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania. W myśl ustawy informacją sektora publicznego jest każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu.

Natomiast, przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

 
Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji publicznej prosimy kierować na adres:

poczty elektronicznej:  komendant@wielun.ld.policja.gov.pl

lub

listownie :

Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu

ul. Warszawska 22a

98-300 Wieluń

Metryczka

Data publikacji : 17.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Grela
do góry