Elektroniczna skrzynka podawcza - Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza

Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu posiada Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Należy pamiętać, że w celu złożenia wniosku do Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu:

 • Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza lub dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP.
 • Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres komendant@wielun.ld.policja.gov.pl.
  Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument za pomocą platformy ePUAP.
 • Złożenie dokumentów w godzinach 730-1530 w Sekretariacie KPP w Wieluniu przy ul. Warszawskiej 22a w Wieluniu na następujących nośnikach danych:
  - pamięć masowa
  - nośnik CD-RW, DVD-RW.
  Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu:

 • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym.
 • Akceptowalne formaty załączników to: doc, rtf, ods, odt, xls, csv, txt, jpg, pdf, zip.
 • Całkowita wielkość załączników dołączonych do dokumentu elektronicznego na platformie ePUAP nie może przekroczyć 3.5 MB.
 • Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Metryczka

Data publikacji : 02.07.2015
Data modyfikacji : 25.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KPP Wieluń
Osoba udostępniająca informację:
KPP Wieluń
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Grela
do góry